InformacieSKA.sk

Téma: Mať zákazku aj za neprimeraných podmienok?

Mikuláš Hladký15.11.2014TémaPridať komentár
Téma: Mať zákazku aj za neprimeraných podmienok?

Ing. arch. Mikuláš Hladký

V dnešnej dobe sa na slovenskom, ale aj českom trhu stretávame s tým, že nie je dostatok práce v oblasti architektúry a  stavebníctva, respektíve práce by aj bolo dosť, ale súkromný a verejný sektor túto prácu v mnohých prípadoch finančne podceňuje.

To spôsobuje, že práve verejní obstarávatelia vypisujú výzvy na obstaranie predmetu diela s kritériom najnižšej ceny. Keďže v našej legislatíve a ani v susednom Česku nemáme zakotvené a zákonom stanovené minimálne hodinové sadzby architektov a ani presne stanovené ceny za architektonické dielo na základe investičných nákladov, všetko je len v odporúčacej a akejsi voľnej polohe.

Často sa vyberie ponuka za neprimerane nízku cenu. Otázkou tu ale zostáva, ako sa dá takéto dielo obsahovo a kvalitatívne zvládnuť. Treba počítať s tým, že Vaša ponuka jednoducho vybraná nebude - či referencie máte alebo nie. O aukciách sa radšej zmieňovať nebudem, pretože z mojej skúsenosti je to ešte väčšia tragédia.

Popri kritériu najnižšej ceny je tu ešte jeden fenomén. Ak aj vaše dielo verejný obstarávateľ vyberie ako vyhovujúce a máte konečne nárok na preplatenie dohodnutej ceny v zákonom danej lehote, od začiatku ako dielo začínate plniť, mnohokrát uplynie aj pol roka a v tomto období si musíte všetko financovať z vlastných finančných prostriedkov.

A čo ďalej?

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu