InformacieSKA.sk

Súťaž na prestavbu a revitalizáciu Elektrární v Žiline

Redakcia15.11.2014SúťažePridať komentár
Súťaž na prestavbu a revitalizáciu Elektrární v Žiline

Spoločnosť ISTROFINAL KN, s.r.o. vyhlásila koncom októbra 2014 verejnú anonymnú architektonickú súťaž na prestavbu a revitalizáciu komplexu Elektrární v Žiline. Súťaž je vyhlásená podľa § 847 až 849 občianskeho zákonníka a súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Cieľom súťaže je vyriešiť rekonštrukciu a revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky - administratívnej budovy Elektrárne. Ide o obnovu a prinavrátenie stavu jej pôvodného architektonického, výtvarného, priestorového a výrazového konceptu autorov architektov Františka Bednárika a Ferdinanda Čapku s novým využitím objektov. Súťažiaci budú riešiť aj vnútroblok celého komplexu a jeho plánované prepojenie s átriom Považskej galérie umenia. Funkčne spájajúcim objektom je národná kultúrna pamiatka Ciachovňa, ktorej treba nájsť novú kultúrno-spoločenskú funkciu pre potreby mesta a Považskej galérie umenia. Vyhlasovateľ na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty uzavrie s víťazom súťaže zmluvu o dielo na spracovanie následnej projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb a celého mestského bloku.

Podmienkou účasti v súťaži je autorizácia v Slovenskej komore architektov, Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť osobne alebo požiadať o ich zaslanie vyhlasovateľa. Súťažné návrhy treba vyhlasovateľovi zaslať do 20. januára a výsledky súťaže budú vyhlásené začiatkom februára 2015.

Členovia poroty

závislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. Slavomír Bodis

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • prof. Ing. arch. akad. arch. Ján Bahna
  • Ing. arch. Irakli Eristavi
  • Ing. arch. Igor Kovačevič, PhD.
  • Ing. arch. Pavol Paňák

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Ivan Gojdič
  • Mgr. art. Róbert Dúbravec
  • Ing. arch. Júlia Durdyová
  • Ing. Jozef Štrba

Experti poroty: Mgr. Marek Adamov, kulturológ , Mgr. Vladimír Majtán, Krajský pamiatkový úrad Žilina, porota môže prizvať ďalších expertov podľa potreby. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu