InformacieSKA.sk

Exteriér: Kasárne Kulturpark Košice

Broňa Tarnócy09.10.2014CE.ZA.ARPridať komentár
Exteriér: Kasárne Kulturpark Košice

Víťazom kategórie Exteriér sa stali Kasárne Kulturpark Košice od autorov Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Gabriel Boženík, Marcel Benčík, Milan Vlček a Silvia Šillová. Pôvodne uzavretý, introvertný, pre bežného človeka neprístupný vojenský komplex sa zmenil na otvorený verejný mestský priestor, skladajúci sa z dvoch vzájomne sa doplňujúcich prostredí – parku a nového námestia.

Celé územie bloku mapuje mriežka, ktorá sa stáva vôdzkou pre lokalizáciu novej vrstvy objektov a programov. Mriežka determinuje aj členenie jednotlivých plôch v exteriéri. Vrstva nových pavilónových stavieb sa uplatňuje v obidvoch prostrediach – na urbánnej ploche i v parku. Formuje novú hladinu komunikácie medzi nimi.

Aktivity v Kulturparku sú charakteristické špecifickými sociálnymi a spoločenskými kontaktmi. Na tieto účely slúži urbánna plocha - fórum, ktoré obkolesuje severné a južné priečelia historických objektov. Táto verejná plocha je urbánny protipól parku, je to miesto kolektívnych skúseností, sociálnej interakcie a výmeny. Referenciou pre túto plochu môže byť námestie. Je to miesto, kde sa odohrávajú spoločenské podujatia, produkcie, miesto, kde je možné usporiadať trhy, výstavy a inštalácie pod otvoreným nebom. Urbánna plocha je heterogénnou mnohovrstvovou štruktúrou, spevnené plochy sú doplnené trávnikmi, drevenými viacúčelovými pódiami, fontánou, prvkami drobnej architektúry a mobiliárom. Atypický, na mieru vyvinutý urbánny mobiliár tvorí svojbytnú flexibilnú štruktúru, uplatňujúcu sa na urbánnej ploche i v parku.

„Európske mestá kultúry sa v minulosti poväčšine prezentovali architektúrou. Kasárne Kulturpark znamenajú precedens. Nové námestie a park v bezprostrednej blízkosti historického jadra boli zrejme tým najdôležitejším, čo Košice získali vďaka titulu EHMK 2013.“

Irakli Eristavi

Rakúska architektka Marlies Breuss, ktorá je jednou z členov poroty súťaže, charakterizovala víťazné dielo v tejto kategórii slovami: "Kasárne Kulturpark Košice vytvárajú verejný priestor, ktorý integruje existujúce štruktúry, implementuje modernú typológiu s novými, malými budovami a ponúka priestor na podujatia a oddych pre všetkých... Dôležitosť exteriéru ako takého bude rásť v budúcich desaťročiach spolu s počtom obyvateľstva. Verejné priestory a im vlastné možnosti stretávania sa, spoločného oddychu a debatovania budú mať veľký dopad na našu spoločnosť a náš spoločný život. Súhra rôznych kultúr a rozličných sociálnych či záujmových skupín ovplyvňuje naše zmýšľanie a otvorenosť budúcich generácií. Parky sú navyše otvorenými miestami stretnutí, ktoré umožňujú spoločný oddych v prírode bez sociálnych hraníc."

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu