InformacieSKA.sk

CE∙ZA∙AR 2014 očami usporiadateľov

Martina Jakušová09.10.2014CE.ZA.ARPridať komentár
CE∙ZA∙AR 2014 očami usporiadateľov

O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení Marlies Breuss (architektka, Rakúsko), Maxime Enrico (architekt, Francúzsko), Martin Jančok (architekt, Slovenská republika), Osamu Okamura (architekt, Česká republika), Ivan Ostrochovský (producent, režisér, Slovenská republika), Yan Roche (architekt, Francúzsko), Peter Vitko (architekt, Slovenská republika). Porota vybrala z celkového počtu 101 prihlásených architektonických diel 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií. Mená laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2014 boli známe len členom poroty a ostali utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehlo počas galavečera 8. októbra 2014 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke. Dve z víťazných diel porota navrhla na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award - a to Kasárne Kulturpark Košice a Panelák v Rimavskej Sobote. Ako hodnotila porota súťaž a kvalitu prihlásených diel, ste si mohli prečítať už v čísle Informácií SKA 5/2014, teraz sa pozrime, ako súťaž hodnotia ďalší aktéri, ktorí na jej príprave pracovali.

 

 Oľga Miháliková, Slovenská komora architektov, zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka CE∙ZA∙AR

„Urobili sme všetko preto, aby tvorba autorov nominovaných diel bola videná, vnímaná širokou verejnosťou tak, ako si nepochybne zaslúži. Ak sa aspoň na krátku dobu stala témou spoločenského diskurzu, hlavný cieľ tohto ročníka Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR môžeme považovať za splnený... Hlavným poslaním súťaže je už od jej založenia priblíženie tvorby slovenských architektov a zvýšenie povedomia o architektúre. Práve preto sa rozhodla Slovenská komora architektov v spolupráci s organizačným partnerom LOCO AGENCY klásť v tomto ročníku väčší dôraz na prezentáciu samotnej súčasnej tvorby slovenských architektov – svojich členov v radoch širokej verejnosti. Vďaka spolupráci s generálnym mediálnym partnerom RTVS sa na Dvojke za týmto účelom po prvýkrát prezentovali nominácie v cykle CE∙ZA∙AR 2014 – Týždeň súčasnej slovenskej architektúry. Osobitne nás teší sledovanosť týchto krátkych dokumentárnych filmov, ktoré prvýkrát umožnili architektom poskytnúť v televíznom vysielaní svoj autorský komentár ešte počas hlasovania o cene verejnosti. Toto hlasovanie prebehlo na portáli druhého generálneho mediálneho partnera ceny, ktorým sú Hospodárske noviny; v nich ste sa mohli okrem iného v osobitnej prílohe „Prečo nie?!“ dočítať ďalšie vyjadrenia autorov nominácií k svojim dielam. A verím, že vďaka konzistentnému vizuálnemu a grafickému konceptu, ktorý pre tento ročník CE∙ZA∙AR prvýkrát spracovala renomovaná grafička Ľubica Segečová, vnímala široká verejnosť prítomnosť tohto ocenenia aj v uliciach Bratislavy, kde sa na citylightoch objavili okrem informácií o vysielaní slávnostného odovzdania ceny a jej partnerov aj výroky členov poroty.“

 

 

architekt Imrich Pleidel, Slovenská komora architektov, predseda

Rekordný počet 101 prihlásených diel do 13. ročníka CE∙ZA∙AR nás milo prekvapil. Napriek neutíchajúcej kríze je architektonická scéna živá, možno sa viac sa orientuje na menšie a prepracovanejšie zadania. Môj osobný pocit z nominovaných diel v šiestich kategóriách je veľmi pozitívny. Naozaj sme asi svedkami nárastu kvality architektúry nielen smerom navonok, ale najmä do hĺbky a intenzity posolstva, ktoré nesie, či už je to z hľadiska environmentálnej ohľaduplnosti, energetickej a finančnej úspornosti, pokore voči prostrediu, kultúrneho a historického odkazu a podobne. Páči sa mi tiež, že najmä v prácach mladších kolegov sa objavuje moment hravosti a experimentu.

 

Ľubica Segečová, autorka grafického konceptu pre CE∙ZA∙AR 2014

 

Vybrala som si základnú vlastnosť architektúry – schopnosť vytvárať a meniť prostredia - to chápem ako akúsi podstatu architektúry. Tieto rôzne prostredia ležiace vedľa seba môžeme schematicky vymedzovať paternom – typickým vyjadrovacím prostriedkom architektúry. Patern tvoria znaky alebo zástupné symboly. Nepoužívam zástupný symbol, ale informáciu samotnú. Mojim stavebným prvkom je text. Vizuál je teraz vo fáze akéhosi prototypu. Teším sa na to, ako sa bude dať rozvíjať ďalej.

 

Peter Núňez, režisér, autor konceptu galavečera CE∙ZA∙AR 2014 a dokumentárnych filmov Týždeň súčasnej slovenskej architektúry

„CE∙ZA∙AR je dobrá a zavedená značka. Ak sme uvažovali o zmenách, mali to byť zmeny umožňujúce nám venovať sa viac architektúre. Odstránili sme hudbu z galaprogramu; v dokrútkach a dokumentoch Týždeň súčasnej slovenskej architektúry sme sa venovali len dielam a architektom. Dúfam, že tento koncept sa bude páčiť odbornej i laickej verejnosti.“

Foto: archív SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu