InformacieSKA.sk

Bytové domy: Panelák v Rimavskej Sobote

Broňa Tarnócy09.10.2014CE.ZA.ARPridať komentár
Bytové domy: Panelák v Rimavskej Sobote

 

V kategórii Bytové domy porotu zaujala rekonštrukcia paneláka v Rimavskej Sobote od architektov Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Roman Halmi, Jana Benková, Ivan Príkopský a Katarína Príkopská. Rekonštrukcia nenápadne reaguje na svoje bezprostredné okolie a otvára bytový dom zvnútra von. Nová biela fasáda domu pôsobí jednoducho a celistvo. Výrazným prvkom fasády sú zavesené oceľové balkóny s veľkorysými rozmermi 2 x 2 metre tak, aby sa na ne pohodlne zmestil stôl so štyrmi stoličkami. Veľký dôraz sa kladie na spoločné priestory domu. Pôvodné kočíkarne v prízemí nahradila vybavenosť pre novú komunitu jeho obyvateľov. Kaviareň, fitcentrum, sauna - to všetko prepojené s priestrannou terasou orientovanou do zadného pobytového dvora. Návrh výrazne mení aj dispozície pôvodných bytov. Pomerne veľké spoločné priestory schodísk pridáva k bytom, otvára panelové konštrukcie, čo umožňuje vytvoriť nové, otvorené dispozície bytov naprieč hĺbkou celého domu. Dom pôvodne zložený z identických dvojizbových bytov po zmene ponúka pestrú paletu dvoj-, troj- a štvorizbových bytov. Najvyšší štandard majú dva novo pridané rozľahlé byty umiestnené v strešnej nadstavbe.

„Komplexnou premenou panelového bytového domu v Rimavskej Sobote sme zhmotnili našu vlastnú odpoveď na aktuálnu tému rekonštrukcie panelového bytového fondu nielen na Slovensk.”

Lukáš Kordík

Hodnotenie poroty v kategórii Bytové domy približuje architekt Peter Vitko: „Bytové domy predstavujú atraktívny segment slovenskej architektonickej scény. V súčasnosti prevládajú stavby pre privátnych investorov; projekty sociálneho bývania, ktoré mnohokrát generovali nové a zaujímavé architektonické riešenia, na našom trhu absentujú. Prihlásené diela pokrývajú široké spektrum objektov na bývanie, lokalizovaných v nezastavanom území mesta, resp. dopĺňajúcich jestvujúcu stavebnú štruktúru s rôznou mierou zohľadnenia urbánneho, hmotovo-priestorového a prírodného kontextu. Pri hodnotení prihlásených a nominovaných diel oceňujem u ich autorov hľadanie odpovede na riešenie „konfliktu“ medzi univerzálnym konceptom bývania a individuálnou tvorivosťou, medzi použitím osvedčených pôdorysných či priestorových schém a snahou o inovatívne a originálne riešenia. Práve nominované diela sú zaujímavým mixom autorskej originality a obytnej univerzálnosti, kontrolovanej tvorivosti a remeselnej a profesionálnej zrelosti a môžu byť dobrým príkladom pre transformáciu a prestavbu jestvujúcich bytových objektov, ako aj pre výstavbu nových obytných súborov.“

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu