InformacieSKA.sk

SKA sa zapojila do pripomienkového konania k stavebnému zákonu

Imrich Pleidel15.09.2014AktualityPridať komentár
SKA sa zapojila do pripomienkového konania k stavebnému zákonu

Pracovná skupina predstavenstva Slovenskej komory architektov pre legislatívu v zložení Juraj Šujan, Kornel Kobák, Ján Komrska, Bohumil Kováč, Marta Kropiláková  a Imrich Pleidel vypracovala na základe rokovaní so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zástupcami Slovenskej komory stavebných inžinierov, ako aj doručených pripomienok od členov komory (Branislav Ivan, Tomáš Sobota, Jana Antalová, Marianna Bošková, Ján Rusnák, Radovan Vranka) stanovisko so 106 pripomienkami, ktoré komora doručila predkladateľovi zákona (v prílohe). Pripomienkové medzirezortné konanie k návrhu nového stavebného zákona bolo ukončené 18. augusta 2014.

Vážení členovia pracovnej skupiny pre legislatívu, vyjednávacích tímov a kolegovia, ktorí ste sa aktívne zapojili do procesu pripomienkovania, chcel by som sa Vám všetkým úprimne poďakovať za všetku energiu, čas, odborné schopnosti a vedomosti, ktorými ste doteraz aktívne a erudovane prispeli k zavŕšeniu tejto etapy prípravy a pripomienkovania návrhu stavebného zákona zo strany SKA.

Osobitne by som chcel poďakovať Jurajovi Šujanovi ako šéfovi legislatívnej pracovnej skupiny, ktorý, ako mu je vlastné, dokázal dať do súladu naše niekedy mierne sa rozchádzajúce názory a docieliť, že termín zaslania pripomienok sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania elegantne stihli.

Teším sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu s Vami

 

Ing. arch. Imrich Pleidel

predseda Slovenskej komory architektov

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu