InformacieSKA.sk

Kežmarská chata: Skúsenosti so súťažou

Štefan Moravčík15.09.2014TémaPridať komentár
Kežmarská chata: Skúsenosti so súťažou

Prvé miesto v súťaži získal návrh českého tímu v zložení doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník, Ing. arch. Ondřej Novosad

Koncom februára 2014 vyhlásilo občianske združenie Kežmarská chata medzinárodnú architektonickú súťaž Nová  Kežmarská chata. Do súťaže na novostavbu vysokohorskej chaty na mieste bývalej Kežmarskej chaty v doline Biela voda pri Veľkom bielom plese na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier prišlo neuveriteľných 95 súťažných návrhov. Prezrieť si ich môžete na tejto stránke. O skúsenostiach s vypísaním súťaže sme sa pozhovárali s Ing. Vladimírom Moravským, sekretárom súťaže.

Kedy vám napadla myšlienka, že návrh chaty by mohol prebiehať formou architektonickej súťaže?

Projekt obnovy Kežmarskej chaty je verejný a chata by mala slúžiť predovšetkým širokej verejnosti, preto vzniklo občianske združenie Kežmarská chata. Charakter a zadanie je veľmi špecifické, a tak sme sa neodvážili riešiť projekt priamym zadaním konkrétnemu architektovi, ale rozhodli sme sa poskytnúť priestor architektom, technikom a študentom vysokých škôl.

Kto vám pomohol dostať bližšie informácie, čo všetko takáto súťaž obnáša?

Veľmi nám pomohol pán Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, bez ktorého by sme zorganizovať túto súťaž nevedeli, bol a aj stále je naším mentorom a radcom, za čo mu veľmi ďakujeme.

Keď ste sa rozhodli, ako to ďalej prebiehalo?

Začali sme s prípravou podkladov pre samotnú súťaž, zberom informácií z archívov, fotografií, zrealizovali sme nespočetne veľa stretnutí pri príprave lokalitného programu a príprava vyvrcholila samotnou prípravou súťažných podmienok, s ktorou nám pomohol pán Ing. arch. Rudolf Žákovský.

Bolo to náročnejšie, ako ste očakávali?

Náročné to bolo hlavne na čas, keďže celý projekt obnovy Kežmarskej chaty realizujeme vo voľnom čase popri zamestnaní, ale robíme to s nadšením a chuťou urobiť niečo dobré a revolučné. Potešila nás hlavne ústretovosť a chuť pomôcť zo všetkých strán, spomeniem archívy, samosprávu mesta Kežmarok, odbornú aj laickú verejnosť, spoločnosť Eurosense s.r.o. či Slovenskú komoru architektov.

Aký bol konečný výsledok?

Naozaj sme nečakali, že skupina nadšencov dokáže nainfikovať také množstvo architektov, študentov a technikov. Tie tisícky hodín strávených nad súťažnými návrhmi 95 tímov sú pre nás veľmi zaväzujúce, títo ľudia to robili s rovnakou chuťou a nadšením ako my, často vo voľnom čase popri práci, ako inak by sa dalo vysvetliť, že išli do súťaže s vedomím, že vyhrať môže len jeden? Výsledok nás príjemne prekvapil, odborná porota po veľmi náročnom posudzovaní návrhov ocenila nadčasové riešenia.

 

Splnila súťaž vaše očakávania a predstavy, pomohla vám?

Naše očakávania boli mnohonásobne prekonané, záujem nás prekvapil, presvedčilo nás to, že sme to nerobili zbytočne a povzbudilo nás to do ďalších krokov. Poučné bolo sledovať pri práci odbornú porotu, ich zapálenie pre vec a zodpovedný prístup ku všetkým návrhom.

Aká bude ďalšia spolupráca s víťazným kolektívom, prípadne s inými účastníkmi?

Hneď po vyhlásení výsledkov sme s víťazným tímom začali komunikovať ohľadom dopracovania vizualizácií a drobných dispozičných zmien. Všetkých účastníkov by sme radi pozvali na stretnutie na mieste bývalej Kežmarskej chaty, kde chystáme aj brigády na odstránenie odpadu po vyhorenej chate.

Bolo niečo zaujímavé pre vás aj v neocenených návrhoch?

Zaujímavé bolo hlavne množstvo nápadov, koncepcií, tvarov, technológií a pohľadov na zadanie. Posunulo nás to o veľký kus dopredu, na veľa vecí sa pozeráme iným pohľadom.

Ako to bude pokračovať ďalej smerom k realizácii?

V súčasnosti pripravujeme niekoľko verejných výstav súťažných návrhov, aby sme celý zámer mohli priblížiť verejnosti a zorganizujeme aj spomínanú brigádu za podpory širokej verejnosti. Následne nás čaká rozsiahle posudzovanie vplyvov na životné prostredie a až potom je možné začať s jednotlivými konaniami.

Čo bolo očakávané, čo neočakávané?

Očakávania sme nemali, keďže sme nemali skúsenosti so súťažami . Neočakávaný bol prístup všetkých zainteresovaných vrátane poroty, ktorí nám nezištne a bez nároku na honorár pomohli. To nás len presvedčilo, že aj v dnešnej dobe je možné dosiahnuť niečo entuziazmom a srdcom.

Išli by ste do toho znova? Odporučili by ste túto cestu aj iným investorom?

Po všetkých skúsenostiach by sme vrelo odporúčali všetky verejné a komerčné projekty realizovať formou verejných súťaží a tým napraviť všeobecne zlú mienku o nich.

Čo by ste urobili ináč, čo by ste zlepšili?

Na túto otázku odpovedať neviem, keďže sme sa zaobišli bez komplikácií.

Čo by ste na záver odporučili architektom?

Aby boli sami sebou tak ako v prípade návrhov Kežmarskej chaty. To ich bude robiť jedinečnými. A aby sa nenechali znechutiť niektorými „súťažami“ s jasným výsledkom, existujú aj objektívne súťaže, sme, myslím, toho príkladom.

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu