InformacieSKA.sk

Veslársky areál bez súťaže?

Úrad SKA31.07.2014SúťažePridať komentár
Veslársky areál bez súťaže?

Vláda SR sa po štadiónoch v Trnave a Bratislave bude podieľať aj na vybudovaní veslárskeho areálu východne od obytného súboru Petržalka v Bratislave. Príprava významných stavieb, reprezentujúcich našu národnú kultúru a staviteľské umenie, by sa však mala diať formou verejnej architektonickej súťaže. Predseda predstavenstva SKA Imrich Pleidel napísal ministrovi školstva list, v ktorom ho vyzýva na usporiadanie súťaže. 

 

Vážený pán minister, 

médiami prebehla správa, že vláda SR sa po štadiónoch v Trnave a Bratislave bude podieľať aj na vybudovaní veslárskeho areálu východne od obytného súboru Petržalka v Bratislave. V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na spôsob obstarania architektonického návrhu a projektovej dokumentácie veslárskeho areálu.

Sme presvedčení, že príprava významných stavieb, reprezentujúcich našu národnú kultúru a staviteľské umenie, sa má diať formou verejnej architektonickej súťaže. Veslársky areál má jednoznačne takýto celospoločenský a medzinárodný význam. Verejná anonymná architektonická, resp. urbanisticko-architektonická súťaž je optimálnym nástrojom na hľadanie najlepšieho riešenia takejto výnimočnej investície. Použitie súťaže návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva je definované v 4. časti zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a vyhlášky č. 158/206 Z. z. Z uvedených právnych predpisov vyplýva, že súťaž návrhov má zákonné opodstatnenie v prípade použitia verejných finančných prostriedkov a to aj v prípade spolufinancovania stavby privátnym sektorom. Nie je podľa nás jedno, na akej cene a architektonickej kvalite stavby štát z verejných prostriedkov, čiže jeho daňoví poplatníci, finančne participujú. V súťaži návrhov prebieha vzájomná priama konfrontácia návrhov založená na porovnávaní nielen ich architektonických, ale aj ekonomických a technických kvalít podľa jednotných súťažných podmienok. Z hľadiska ekonomiky pritom nejde len o porovnávanie priamych nákladov, ale aj o vyhodnotenie ekonomickej efektivity prevádzky stavby počas jej životnosti. Vzhľadom na náročnosť prírodných podmienok uvažovanej lokality má byť dôležitou súčasťou súťaže návrhov aj porovnávanie ekologických parametrov. Ďalším dôležitým dôvodom pre vypisovanie súťaže návrhov sú medzinárodné záväzky SR voči Európskej únii a jednotnému európskemu trhu, keď sa organizovaním architektonických súťaží vytvára architektom a inžinierom priestor pre uchádzanie sa o prácu. Medzinárodná architektonická súťaž je tiež výnimočnou formou propagácie štátu a jeho hlavného mesta.

Vážený pán minister, štadióny pre vrcholovú reprezentáciu Slovenska vo futbale i hokeji sa pripravovali resp. pripravujú bez architektonickej súťaže. Tento postup sa stretol s oprávnenou kritikou verejnosti. Slovenská komora architektov na tento fakt v rokoch 2007 – 2013 opakovane priamo i verejne upozorňovala kompetentné orgány vrátane Vášho ministerstva, do ktorého pôsobnosti výstavba športových zariadení celoštátneho resp. národného významu patrí. Veríme, že v tejto nedobrej praxi sa nebude pokračovať a investor stavby veslárskeho areálu v spolupráci s MŠVVŠ SR pripraví a vyhlási súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej získa kvalitný architektonicko-urbanistický návrh a následným rokovacím konaním aj zmluvného partnera pre následnú projektovú prípravu stavby, na ktorú budú môcť byť občania Slovenskej republiky hrdí. Slovenská komora architektov je pripravená odborne metodicky pomôcť pri príprave, priebehu a vyhodnotení takejto súťaže návrhov.

S úctou

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov

 

Nový minister školstva Peter Pellegrini vo svojej odpovedi uvádza, že ministerstvo v tomto roku na výstavbu veslárskeho areáu dotáciu nekoskytlo, no ubezpečil nás, že ak pri príprave a pri jeho realizácii budú použité verejné financie, ministerstvo bude trvať na dodržaní právnych predpisov - a teda aj ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu