InformacieSKA.sk

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad SKA31.07.2014AktualityPridať komentár

Úrad Slovenskej komory architektov pozýva žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky na prípravný seminár. Na školení, ktoré sa bude realizovať 17 septembra 2014 od 8.30 do 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu Slovenskej komory architektov, sa záujemcovia dozvedia potrebné informácie k príprave na autorizačnú skúšku.

Tento seminár usporadúva Slovenská komora architektov pravidelne a Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne a jeho cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorskoprávna ochrana diel, zmluvy, stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre výkon povolania architekta v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Účastnícky poplatok je pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 50 eur a pre členov Slovenskej komory architektov 25 eur. Záväznú prihlášku, ktorú nájdete nižšie, prosíme zaslať do 13. septembra 2014 mailom na adresu komarch@komarch.sk alebo zaslať faxom na číslo 02/5443 0863.

Program

8:00 – 8:25          Prezencia účastníkov

8:25 – 8:30          Otvorenie garantom (Ing. arch. I. Masár)

8:30 – 9:15          Podklady ku skúške – náležitosti a koncepcia portfólia, požiadavky na prax (Ing. arch. I. Masár)

9:15 – 9:55          Výkon činnosti autorizovaného architekta (Ing. arch. Ľ. Závodný)

9:55 – 10:25        Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ

                            (Ing. O. Miháliková)

10:25 – 10:50      Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. O. Miháliková)

10:50 – 11:05      Prestávka na kávu

11:05 – 12:05      Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. O. Kopšová)

12:05 – 12:50      Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. O. Kopšová)

12:50 – 13:20      Autorskoprávna ochrana architektonického diela (JUDr. O. Kopšová)

13:20 – 14:20      Obedňajšia prestávka

14:20 – 14:50      Súťaže návrhov (prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.)

14:50 – 15:20      Zmluvy súvisiace s činnosťou autorizovaného architekta (Ing. arch. J. Kukuľa)

15:20 – 15:35      Prestávka na kávu

15:35 – 16:10      Právna zodpovednosť pri výkone činnosti autorizovaného architekta (M. Burešová)

16:10 – 16:40      Formy výkonu povolania (M. Šefcová)

16:40                    Záver

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu