InformacieSKA.sk

Nominácie architektonickej súťaže CE∙ZA∙AR 2014 sú už známe

Broňa Tarnócy31.07.2014CE.ZA.ARPridať komentár
Nominácie architektonickej súťaže CE∙ZA∙AR 2014 sú už známe

„Architektúra, to nie je kreslenie. Architektúra sa môže komponovať – ako báseň alebo partitúra.“

Adolf Loos, český architekt 

V júni 2014 prebehlo dvojkolové zasadnutie medzinárodnej poroty architektonickej súťaže CE·ZA·AR a dnes sú už v jednotlitvých kategóriách známe nominácie na cenu. Do 13. ročníka tejto prestížnej ceny sa prihlásilo spolu 101 prihlásených architektonických diel. Porota z nich vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií. Hlasovaním porotcovia určili víťazné diela. Identita víťazov - laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2014 je známa len členom poroty a ostane utajená až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 8. októbra 2014 v Bratislave.Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award.

Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2014 udeľovala porota v šiestich kategóriách:

 • Rodinné domy (29 prihlásených diel, 4 nominované)
 • Bytové domy (9 prihlásených diel, 2 nominované)
 • Občianske a priemyselné budovy (14 prihlásených diel, 2 nominované)
 • Rekonštrukcia a obnova budov (16 prihlásených diel, 3 nominované)
 • Interiér (21 prihlásených diel, 3 nominované)
 • Exteriér (12 prihlásených 1diel, 3 nominované)

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2014

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľbu víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2014určila porota zložená z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohtoročnej poroty sú:

 • Arch. DI. M. Arch.Marlies Breuss (architektka, Rakúsko)
 • Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika),
 • DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko),
 • Ing. Arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika),
 • Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd. (producent, režisér, Slovenská republika),
 • Yan Roche (architekt, Francúzsko),
 • Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika)

Predsedom poroty sa pre tento ročník stal Osamu Okamura.

O cene CE·ZA·AR

Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve preto vkladá Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom a členmi odborného tímu, mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Jedenásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu