InformacieSKA.sk

Iniciatíva SKA k organizovaniu architektonických súťaží

Martina Jakušová31.07.2014SúťažePridať komentár
Iniciatíva SKA k organizovaniu architektonických súťaží

Primátori krajských miest, ministri Vlády SR, starostovia a predsedovia VÚC, ktorým Slovenská komora architektov zaslala v júli 2014 otvorený list podnecujúci organizovanie urbanistických a architektonických súťaží návrhov, zasielajú komore svoje odpovede, v ktorých reagujú na podnet predsedu komory  list Ing. arch. Imricha Pleidela. Na tento list komory, ktorý sme zerejnili v predchádzajúcom čísle Informácií SKA (nájdete ho na tomto linku), už niektorí oslovení zaslali svoje odpovede. 

Starosta mestskej časti Košice-západ RNDr. Rudolf Bauer uvítal ponuku SKA poskytnúť odbornú podporu pri organizovaní urbanistických a architektonických súťaží. Táto košická mestská časť sporadicky usporadúva súťaže návrhov, a preto považuje ponuku komory za zaujímavú a pri príprave súťaží návrhov bude SKA informovať za účelom spolupráce. 

V odpovedi Ing. Jaroslava Miklu, vedúceho služobného úradu Ministerstva financií sa uvádza, že ministerstvo v tejto oblasti nevyhlasuje súťaže návrhov, ale eviduje túto ponuku komory a v prípade potreby ju využije. 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek ocenil záujem Slovenskej komory architektov vstupovať do spolupráce aj so štátnymi orgánmi a napomáhať tvorbe právnych predpisov a koncepcií v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia. Ministerstvo v tejto oblasti v súčasnosti neuskutočňuje a ani neplánuje súťaž návrhov, no víta možnosť budúcej odbornej pomoci Slovenskej komory architektov pri príprave, overení súťažných podmienok, organizovaní súťaže návrhov či zastúpenia predstaviteľov komory v porote súťaže. 

Ing. Tatiana Šoltésová poverená funkciou riaditeľa sekcie hospodárskej stratégie Trnavského samosprávneho kraja (TSK) ďakuje za ponuku odbornej pomoci a spolupráce SKA pri realizovaní súťaže návrhov. V prípade vyhlásenia súťaže návrhov TSK osloví komoru so žiadosťou o pomoc a spoluprácu. 

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis píše, že ministerstvo realizuja zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek zväčša podľa druhej a tretej časti zákona, málokedy však prostredníctvom súťaže návrhov. Ak ministerstvo bude realizovať súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, využije ponuku komory na spoluprácu, ktorú ministerstvo vníma ako spôsob zvýšenia kvality súťaží návrhov. 

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská ďakuje za informáciu a uvádza, že v prípade potreby ministerstvo rado využije ponuku spolupráce so SKA. 

Ing. Anna Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu Prievidza, uvádza, že mesto využíva metódu súťaže návrhov, naposledy pri súťaži Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi v roku 2013. 

Aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) si uvedomuje význam architektonických a urbanistických súťaží, pomocou ktorých si mestá a obce môžu vybrať z viacerých návrhov ten najlepší porovnaním viacerých riešení po estetickej, prevádzkovej i ekonomickej stránke. Predseda ZMOS Jozef Dvonč rozposlal elektronickú verziu listu predsedu Slovenskej komory architektov Imricha Pleidela členským mestám združenia. 

Starosta Mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ján Sandtner uvádza, že v záujme o kvalitný rozvoj svojho územia bude všetkými dostupnými spôsobnmi podporovať organizovanie verejných urbanistických a architekonických súťaží návrhov – aj pri súkromných investoroch, ktorí by vďaka súťaži návrhov mohli nájsť optimálne riešenie svojich zámerov. 

O ďalšom priebehu tejto diskusie vás budeme naďalej informovať. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu