InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA25.06.2014Z kalendáraPridať komentár
Z kalendára SKA

23. 4. 2014

         - pracovné rokovanie k novele stavebného zákona na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (I. Pleidel, J. Šujan, B. Kováč, O. Miháliková)

24. 4. 2014

-       konferencia k 100. výročiu prof. E. Kramára na Spolku architektov Slovenska (I. Pleidel)

25. 4. 2014

         - pracovné stretnutie s partnermi z ČKA k možnostiam a konkrétnym okruhom bilaterálnej spolupráce pri riešení záležitostí architektov ako aj v rámci V4 a EÚ

26. 4. 2014

         - Valné zhromaždenie Českej komory architektov v Prahe (I. Pleidel, O. Miháliková)

30. 4. 2014

         - pracovné stretnutie CE∙ZA∙AR 2014 na Magistráte hlavného mesta Bratislava (O. Miháliková, Z. Nemcová, J. Kozelová)

         - pracovné stretnutie CE∙ZA∙AR 2014 na úrade SKA (P. Ňunéz, Z. Nemcová, I. Pleidel, O. Miháliková, B. Tarnócy)

2. 5. 2014

         - pracovné stretnutie s JUDr. O. Kopšovou na úrade SKA (O. Miháliková)

5. – 7. 5. 2014

         - zahraničná cesta do Bruselu k zmluve o vzájomnom uznávaní kvalifikácií architektov s Kanadou (O. Miháliková)

6. 5. 2014

-       zasadnutie redakčnej rady

11. 5. 2014

         -  záverečná prednáška predsedu SKA a člena prezídia SAS prof. Ing.arch. Š. Šlachtu, PhD. v rámci predmetu „Výkon povolania architekta“ pre poslucháčov 6. ročníka FA STU – garant doc. Ing.arch. B. Somora, PhD.

12. 5. 2014

         - pracovné stretnutie Porady predsedu na úrade SKA (I. Pleidel, P. Paňák, Ľ. Závodný, T. Zelenický, O. Miháliková)

14. 5. 2014

         - zasadnutie predstavenstva na Radnici mesta Trnava

         - odborný seminár JUDr. O. Kopšovej na tému autorský zákon pre architektov na Radnici mesta Trnava

         - stretnutie členov predstavenstva s členmi SKA z Trnavského regiónu

15. 5. 2014

         - zasadnutie Autorizačného výboru

20. 5. 2014

         - pracovné rokovanie so Spolkom architektov Slovenska (I.Pleidel, P. Paňák, O. Miháliková)

         - zasadnutie Výboru krajinných architektov na úrade SKA

21. − 22. 5. 2014

         - pracovné rokovanie s Európskou komisiou v rámci Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh (O. Miháliková)

22. 5. 2014

         - slávnostné vyhlásenie ocenení ASB Gala 2014 (I. Pleidel)

26. 5. 2014

         - odborná prednáška H. Clausena k princípom Bioosvetlenia v spolupráci SKA so spoločnosťou Fagerhult v Hoteli Bôrik (O. Miháliková) 

27. 5. 2014

         - pracovné stretnutie so Spolkom architektov Slovenska (O. Miháliková)

29. 5. 2014

- pracovné stretnutie s Ing.arch. R. Talašom ohľadom možnej podpory SKA prezentácie      slovenskej architektúry v Shanghaji (I. Pleidel, O. Miháliková)

31. 5. 2014

         - Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (I. Pleidel)

10. 6. 2014

         - predbežná kontrola portfólií na autorizačnú skúšku

         - zasadnutie predstavenstva

         - zasadnutie redakčnej rady

         - zasadnutie disciplinárneho senátu

11. 6. 2014

         - prvé kolo poroty CE∙ZA∙AR 2014 na úrade SKA

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu