InformacieSKA.sk

V Trnave sa diskutovalo o témach súvisiacich s výkonom povolania architekta

Katarína Viskupičová25.06.2014UdalostiPridať komentár
V Trnave sa diskutovalo o témach súvisiacich s výkonom povolania architekta

Dňa 14. mája 2014 sa na radnici v Trnave stretli členovia Slovenskej komory architektov s predstavenstvom komory, na ktorom sa prerokovávali mnohé horúce témy súvisiace s výkonom povolania architekta.

Okrem iných tém rezonovalo aj verejné obstarávanie súťažných návrhov a pojem ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Zúčastnení majú záujem iniciovať stretnutie zástupcov SKA a Úradu pre verejné obstarávanie a kontaktovať aj obstarávateľov z oblasti verejnej správy - starostov a útvary hlavných architektov. Pri vyhodnocovaná súťaží návrhov by mali byť účastní odborníci zo Slovenskej komory architektov. Ďalšou diskutovanou témou boli právomoci a úroveň odbornosti stavebných úradov verzus postavenie architekta pri výkone jeho povolania. Hovorilo sa aj o konflikte záujmov architekta, ktorý je zamestnaný vo verejnej správe, ako účastníka schvaľovacieho konania a zároveň ako projektanta v tom istom území.

Diskutujúci upozornili aj na pomerne častý jav, kedy autor architektonickej štúdie nepokračuje vo svojej práci aj pri vypracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Tak sa často stáva, že pôvodný konceot ostane nepochopený a nedopracovaný do tej podoby, ako ho architekt pri vypracovaní štúdie pôvodne myslel. Autor sa vzdáva vplyvu na doriešenie detailu a vzdá sa svojej architektúry. Tento stav podporujú výberové konania na spracovateľa projektovej dokumentácie a pozíciu autora často nahradí stavebný inžinier. Prítomní prejavili názor, že autora treba v tomto procese viac chrániť.

V ďalšej časti stretnutia sa hovorilo o pripravovanom stavebnom zákone. Ako inšpirácia môže slúžiť aj stavebný zákon v Rakúsku, ktorý má formu technických a normatívnych predpisov doplnených o všeobecne záväzné nariadenia platné v krajoch, mestách a regiónoch tak, ako je to z pohľadu ochrany krajiny a zachovania jej kultúrnych hodnôt i tradícií potrebné. Architekti prejavili aj potrebu dopĺňať pri koncipovaní územnoplánovacej dokumentácie v súlade s európskym prístupom aj regulatívy pre farebnosť fasád. Dnešné živelné zatepľovanie má nedozierne následky a znehodnocuje kvalitu obytných súborov aj tváre celého mesta. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu