InformacieSKA.sk

Súťaž na lokalitu Tehelné pole v Bratislave

Redakcia18.06.2014SúťažePridať komentár
Súťaž na lokalitu Tehelné pole v Bratislave

Dňa 29. mája 2014 vyhlásila Mestská časť Bratislava-Nové Mestoverejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov na štúdiu verejného priestoru s funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene v lokalite Tehelné pole.

Jej predmetom je vytvorenie Štúdie architektonickej úpravy areálu na ulici Odborárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava-Nové Mesto. Štúdia sa stane podkladom pre projekt revitalizácie dnes nevyužívanej a zanedbanej plochy v lokalite Tehelné pole. V riešenom území má vzniknúť mestského parku s funkciami športu a rekreácie, ktorý pomôže oživiť, zatraktívniť predmetný areál a prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite.

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov

Súťažiaci musí mať autorizáciu v Slovenskej komore architektov a spĺňať podmienky osobitného postavenia uchádzača podľa §26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Pprvá cena je 5000 eur, druhá cena 3000 eur, tretia cena 2000 eur.

Súťažné návrhy treba odovzdať do 7. júla 2014.

Informácie o súťaži sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa www.banm.sk/cyklostadion,  súťažné podklady si uchádzači môžu vyžiadať na vo.homolova@banm.sk.

 

Riadni členovia poroty

závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Jaroslav Kocka
 • Ing. arch. Eleonóra Adamcová, CSc.
 • Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD.
 • Ing. Daša Effenbergerová

nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Zora Paulíniová
 • Ing. Eva Wernerová
 • Ing. arch. Michal Krištof
 • Ing. arch. Eva Kafková
 • Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

náhradníci poroty

 • Ing. arch. Zuzana Krivošová
 • Ing. arch. Miloslav Šimánek

Prílohy:

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu