InformacieSKA.sk

Leopoldov vyhlasuje súťaž na budovu mestského úradu a verejné priestory

Martina Jakušová25.06.2014SúťažePridať komentár
Leopoldov vyhlasuje súťaž na budovu mestského úradu a verejné priestory

Zdroj: Mesto Leopoldov

Mesto Leopoldov vyhlásilo koncom mája 2014 súťaž na návrh budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta. Mestský úrad s administratívnou časťou, s technickým zázemím pre údržbu mesta a s mestskou knižnicou by mal vytvoriť administratívno-spoločenské centrum.

Tejto verejnej anonymnej jednokolovej architektonickej súťažesa môže zúčastniť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Ide o súťaž návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní vedúcu k zadaniu zákazky na poskytnutie služby. Víťaz súťaže získa právo na dopracovanie súťažného návrhu formou štúdie, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výkon autorského dozoru pri realizácii stavby. Predpokladaná hodnota zákazky je do 70 000 eur bez DPH. Víťazné návrhy získajú tieto ceny: 1. cena: 4000 eur, 2. cena: 2500 eur a 3. cena: 1500 eur. Ide

Súťažné podmienky a podklady si môžete vyzdvihnúť do 9. septembra 2014, návrhy sa odovzdávajú 16. septembra 2014. Výsledky súťaže by mali vyť vyhlásené do konca októbra 2014. Kompletné súťažné podmienky nájdete na stránke www.sutazleopoldov.sk.

Riadni členovia poroty

závislí na vyhlasovateľovi:

  • JUDr. Milan Gavorník – primátor mesta 
  • Ing. Róbert Gergič - poslanec mestského zastupiteľstva (MZ) , predseda komisie výstavby a životného prostredia pri MZ

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Pavol Paňák - člen SKA, predseda poroty
  • Ing. arch. Martin Jančok - člen SKA
  • Ing. arch. Michal Kuzemenský – člen ČKA

Náhradníci poroty

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Matej Jančár, architekt
  • Ing. arch. Ondrej Marko, odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov
  • Ing. Tomáš Kalivoda – externý pracovník komisie výstavby a životného prostredia pri MZ

závislí na vyhlasovateľovi

  • Ing. Pavol Ondriga, poslanec MZ, člen komisie výstavby a životného prostredia
  • Mgr. Jana Jančárová – zamestnankyňa Mestského úradu, investičná referentka

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu