InformacieSKA.sk

Košice vyhlásili súťaž na spracovanie zásad a smerov rozvoja mesta

Martina Jakušová25.06.2014SúťažePridať komentár
Košice vyhlásili súťaž na spracovanie zásad a smerov rozvoja mesta

Ilustračné foto: autorka

Mesto Košice vyhlásilo 5. júna 2014 ideovú súťaž návrhov s názvom Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta pre spracovanie Územného plánu mesta Košice. Mesto chce pomocou ideovej užšej verejnej súťaže návrhov získať návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta Košice, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Územného plánu mesta. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ide o súťaž návrhov, ktorá je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby – spracovanie Územného plánu mesta Košice. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečenie spracovateľa Územného plánu mesta Košice.

Prvá cena je 1 800 eur, odmeny sú v celkovej výške 1 800 eur. Termín odovzdania návrhov bude oznámený vybratým záujemcom vo výzve.

Riadni členovia poroty

závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Martin Jerguš – podpredseda poroty
 • Ing. Ján Jakubov
 • Ing. Jozef Hudák, MPH
 • Ing. arch. Petronela Királyová
 • Ing. arch. Ladislav Kočiš

nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Viera Šottníková – predseda poroty
 • Ing. Stanislav Kočiš
 • Prof. Ing. arch. Alena Kubová - Gauché
 • Ing. arch. Antonín Hladík
 • Ing. arch. Andrej Gürtler (zástupca SKA)
 • Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Náhradníci poroty

nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Štefan Zahatňanský – 1. náhradník (zástupca SKA)
 • Ing. arch. Vladimír Debnár – 2. náhradník

závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Matúš Človieček – 3. náhradník

Experti poroty

Ing. Karol Iglódy (doprava), ďalších expertov si porota môže prizvať podľa potreby

Podrobné informácie nájdete na www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6915/140591

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu