InformacieSKA.sk

Audit účtovnej závierky SKA za rok 2013

Úrad SKA26.06.2014AktualityPridať komentár

Audítorka Ing. Alica Kučerová realizovala vo februári 2014 audit účtovnej závierky Slovenskej komory architektov k 31. decembru 2013, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov
a strát za rok 2013. Podľa tohto materiálu poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie stavovskej právnickej osoby Slovenská komora architektov a výsledku jej hospodárenia za rok 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve.

Viac informácií nájdete v prílohe. 

  1. SKAU audit 2013-2.pdf Audit SKA 2013 (61 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu