Prednáška o autorskom zákone zaujala

Prednáška o autorskom zákone zaujala

Slovenská komora architektov zorganizovala 15. apríla 2014 v Radnici mesta Banská Bystrica pre svojich členov prednášku JUDr. Oľgy Kopšovej, externej právnej konzultantky SKA, na tému Autorský zákon pre architektov.

Prednáška sa uskutočnila v rámci akcie Netradičné raňajky v netradičnom čase na banskobystrickej radnici, kde mala SKA vyčlenený priestor obradnej siene pre vlastný odborný program a zúčastnilo sa na nej 20 architektov z Banskobystrického regiónu.

Podujatie otvoril Ing. arch. Roman Turčan, regionálny zástupca SKA pre BBSK, privítal prítomných a odovzdal slovo JUDr. Oľge Kopšovej. Vo svojej prednáške okrem základných pojmov a ustanovení Zákona č. 618/2003 z.z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon) poukázala O. Kopšová v súvislosti s autorskoprávnou ochranou najmä na dôležitosť dobrých zmlúv o vytvorení diela. Jednoznačne odporučila architektom uzatvárať okrem zmluvy o dielo aj licenčnú zmluvu, prípadne zakomponovať do textu zmluvy o vytvorení diela ustanovenia na ochranu autorských práv, ustanovenia licenčnej zmluvy, podmienky výkonu autorského dohľadu a ďalšie. Poukázala aj na viacero ďalších aspektov, ktoré často vedú k následným problémom, napr. na autorské práva v prípade spoluautorstva viacerých autorov, tzv. spojené diela atď.

V ďalšej časti prednášky upozornila prítomných aj na často opomínanú skutočnosť, že v zmysle § 4 ods. d) Zákona č. 138/1992 Z.z. SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch má autorizovaný architekt oprávnenie vykonávať stavebný dozor iba na jednoduché stavby, v čom je znevýhodnený oproti stavebným inžinierom, ktorí majú v zmysle § 5 ods. g) tohto zákona oprávnenie na výkon stavebného dozoru bez obmedzenia. Prítomní architekti vyjadrili potrebu podať zo strany SKA podnet na zrušenie tohto obmedzenia pre výkon stavebného dozoru pre autorizovaných architektov a uzákoniť výkon stavebného dozoru pre autorizovaných architektov v rovnakom rozsahu, ako to platí pre autorizovaných stavebných inžinierov.

JUDr. Kopšová sa v rámci svojej prednášky operatívne venovala aj početným otázkam prítomných. V závere ich informovala o možnosti konzultácií, ktorú zabezpečila pre svojich členov SKA. Každý má nárok jedenkrát ročne na bezplatnú konzultáciu v oblasti autorských práv, čo prítomní prijali veľmi pozitívne.

V závere diskusie viacerí architekti predniesli požiadavku na zorganizovanie seminára v rámci regiónu BBSK aj na tému významu poistenia profesijnej zodpovednosti architektov a riešenie poistných udalostí. Vzhľadom k tomu, že SKA má záujem pôsobiť aktívne aj priamo v regiónoch, veríme, že v blízkej budúcnosti sa podarí zorganizovať v Banskej Bystrici podujatie aj na túto tému.

V ďalšej časti pokračoval program pre architektov prezentáciou modernej architektúry 21.storočia - Knižnice v Salt Lake City, ktorú pripravil Ing. arch. D. Čupka, a krátko sa predstavili aj partneri a organizátori podujatia.

Po skončení samostatného programu SKA mali záujemci možnosť obhliadky priestorov radnice s odborným sprievodcom - historikom a od 16:30 hod. sa v Cikkerovej sále na 2. poschodí podávali netradičné raňajky - palacinky na rôzne spôsoby, káva podľa výberu a ochutnávka vín. Priestor bolo možné využiť až do večerných hodín na neformálne stretnutia a diskusiu. Veríme, že odborná prednáška na stále aktuálnu tému zorganizovaná SKA bola pre všetkých zúčastnených prínosom, spoločenské stretnutie v historických priestoroch bolo príjemné a dúfame, že pod záštitou komory sa podarí uskutočniť v Banskej Bystrici aj ďalšie podobné podujatia.

 

Ing. arch. Roman Turčan je regionálnym zástupcom SKA pre Banskobystrický samosprávny kraj. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu