InformacieSKA.sk

CE•ZA•AR je pre architektov možnosťou prezentovať sa

Oľga Miháliková07.05.2014CE.ZA.ARPridať komentár
CE•ZA•AR je pre architektov možnosťou prezentovať sa
Záujem verejnosti o súťaž CE·ZA·AR dokumentuje aj hlasovanie o cenu verejnosti na portáli www.sme.sk - v roku 2013 hlasovalo takmer 12-tisíc čitateľov. Cenu verejnosti získala nominácia v kategórii Exteriér - Revitalizácia na vrchu Hradová v Košiciach.

 

Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2014 pokračuje už trinástym ročníkom tejto súťažnej prehliadky. Ako nearchitektovi mi neprislúcha viesť filozofické úvahy o cene a jej zmysle, rada by som však na tomto mieste napísala niečo o poslaní Ceny tak, ako ju už roky profiluje predstavenstvo Slovenskej komory architektov.

Dúfam, že okrem posunu v prezentácii nominovaných a víťazných diel v televíznom prenose sa nám podarí do tohtoročnej prehliadky pritiahnuť všetky reprezentatívne diela, o ktorých bude možné vyhlásiť, že obsiahli to najlepšie z dvojročnej produkcie autorizovaných architektov a výstižne dokumentujú aktuálny stav slovenskej architektúry.

CE∙ZA∙AR nie je akademickým ocenením.  Už systém prihlasovania diel ich autormi naznačuje, že cieľom ceny je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok - verejnosti a teda aj potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať dobré riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti. Práve tomuto cieľu sú prispôsobené nástroje prezentácie nielen nominovaných a ocenených, ale aj všetkých prihlásených diel.

 Všetky prihlásené diela sú každoročne vystavené v mestách viacerých regiónov po celom Slovensku, spravidla v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Bratislave a Žiline. Okrem galérií býva expozícia inštalovaná v priestoroch nákupných centier (Bratislava, Nitra) a v rámci veľtrhu (CONECO). Cieľom je priblížiť tvorbu architektov aj v regiónoch, v ktorých pôsobia, a ukázať ju aj tým, ktorí by sa o ňu cielene nezaujímali.

Preto vás, všetkých autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov, chcem aj touto cestou vyzvať, aby ste svoje zaujímavé diela zrealizované za posledné dva roky prihlásili. Úroveň ceny je vždy výrazne definovaná úrovňou prihlásených diel. Ak ste mladí autori s nekonvenčnými, aj keď finančne nenáročnými riešeniami, mohol by to byť pre vás dobrý priestor na prezentáciu v zaujímavom mediálnom rozsahu a možnosť „vystúpiť z davu“. Napríklad aj minulý ročník priniesol víťaza s prvou realizáciou. Na druhej strane, ak máte výborné, i keď štandardné realizácie, o ktorých si možno myslíte, že nepresvedčia porotu na víťazstvo alebo nomináciu, zvážte, ako by vám podobná forma prezentácie mohla pomôcť. Všetky diela sa objavia na webovej stránke ceny, v jej katalógu  a na spomínaných výstavách. Preto sú dôležité všetky a ich celková úroveň. V neposlednom rade dúfam, že sa nám podarí osloviť aj etablované ateliéry s kvalitnou tvorbou, ktoré už aj v uplynulých ročníkoch prihlasovali svoje diela, bez ohľadu na ich finálne umiestnenie, ktoré je, samozrejme, v plnom rozsahu v kompetencii medzinárodnej poroty.

Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR si už u širokej verejnosti našla svoje miesto, a preto dúfam, že nám autorizovaní architekti pomôžu opäť tento priestor adekvátne a kvalitne naplniť.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu