InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA25.03.2014Z kalendáraPridať komentár
Z kalendára SKA

Členovia predstavenstva aj Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa bežný člen komory nemusí dozvedieť. Práve preto, aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prinášame Vám rubriku Z kalendára SKA, v ktorej sa v každom čísle dozviete viac o aktivitách jej predstaviteľov.

 

Z kalendára SKA

8. januára 2014

 • porada na Úrade SKA (I. Pleidel, O. Miháliková a zamestnankyne úradu)

15. januára 2014

 • pracovné rokovanie s predsedom SKSI prof. V. Benkom (I. Pleidel)
 • seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

16. januára 2014

 • vedecký výbor konferencie 10. fóra koľajovej dopravy Reming Consult, Bratislava (I. Pleidel)
 • rokovanie s architektom Š. Moravčíkom k vydávaniu Informácií SKA (I. Pleidel, O. Miháliková)
 • stretnutie s architektom I. Matušíkom k jeho podnetom – viď uznesenie Predstavenstva SKA (P. Paňák, I. Pleidel)
 • porada členov pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy k stavebnému zákonu a novele zák. č. 138/1992  (B. Kováč, J. Šujan, I. Pleidel, O. Miháliková)

17. januára 2014

 • rokovanie s Mgr. P. Ňunézom a Mgr. M. Drličkom (Viva Musica! agency, s.r.o.) o koncepcii CE·ZA·AR (I. Pleidel, V. Hanuláková, I. Miháliková)

20. januára 2014

 • zasadnutie Autorizačného výboru

22. januára 2014

 • rokovanie zástupcov SKA a SKSI na MDVRR SR ohľadom rozdielnych stanovísk oboch komôr k niektorým ustanoveniam návrhu stavebného zákona  a nadväzujúcej novely zák. č.138/1992 (B. Kováč, I. Pleidel, J. Šujan, O. Miháliková)
 • zasadnutie Redakčnej rady
 • porada predsedu k novej koncepcii CE·ZA·AR (P. Paňák, I. Pleidel, Ľ. Závodný, V. Hanuláková, O. Miháliková)
 • konzultačné stretnutie s JUDr. Szattlerom (Vojčík&Partners) k prípadu porušenia autorských práv člena SKA (I. Pleidel, O. Miháliková)

24. januára 2014

 • zasadnutie Výboru pre krajinných architektov

28. januára 2014

 • porada na Úrade SKA (I. Pleidel, O. Miháliková a zamestnankyne úradu)
 • rokovanie s Ing. arch. M. Jakušovou o možnostiach a podmienkach spolupráce ako redaktorky Informácií SKA (M. Kropiláková, I. Pleidel, O. Miháliková)
 • rokovanie na MH SR s gen. komisárom Mgr. M. Polákom o forme a podmienkach súťaže návrhov na prezentáciu SR na EXPO 2015 v Miláne (I. Pleidel)

29. januára 2014

 • pracovné rokovanie na Úrade SKSI (V. Benko, O. Tokár)  k stavebnému zákonu a novele zák. č. 138/1992 (J. Šujan, I. Pleidel)

31. januára 2014        

 • pracovné stretnutie s Mgr. P. Ňunézom ku koncepcii CE·ZA·AR 2014, vyjasňovanie otázok (I. Pleidel)

5. februára 2014

 • stretnutie s viceprimátorkou PhDr. Mgr. S. Brezovskou a prednostom MsÚ Žilina Mgr. A. Trnovcom o možnostiach spolupráce s SKA v oblasti súťaží návrhov a v ďalších oblastiach týkajúcich sa profesie architekta (P. Paňák, I. Pleidel, D. Voštenák, O. Miháliková)
 • rokovanie predstavenstva SKA v priestoroch Považskej galérie Žilina (A. Alexy, B. Kováč, M. Kropiláková, P. Paňák, I. Pleidel, K. Viskupičová, V. Vršanský)
 • vernisáž výstavy CE·ZA·AR 2013 a jubilejnej výstavy Ing. arch. D. Voštenáka v Považskej galérii Žilina
 • stretnutia členov predstavenstva SKA s členmi SKA zo žilinského regiónu

7. februára 2014

 • spoločné rokovanie Skúšobnej komisie a Autorizačného výboru

12. februára 2014

13. februára 2014

 • Salón drevostavieb vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, záštita SKA - účasť a vystúpenie (I. Pleidel)

17. februára 2014

 • porada na Úrade SKA k obsahovým, organizačno-technickým a ekonomickým otázkam vydávania elektronických Informácií SKA (M. Kropiláková, M. Jakušová, Š. Moravčík, I. Pleidel, O. Miháliková, M. Marošová)

21. februára 2014

 • mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady Stavebnej fakulty STU ku akreditácii (I. Pleidel)

25. februára 2014

 • pracovné rokovanie k stavebnému zákonu (I. Pleidel, J. Šujan, B. Kováč) na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • predbežná kontrola portfólií uchádzačov o vykonanie autorizačnej skúšky skúšobným senátom (M. Kusý a V. Hrdý) na Úrade SKA

4. marca 2014

 • vernisáž výstavy CE∙ZA∙AR 2013 v Banskej Bystrici (O. Miháliková, E. Wernerová, K. Viskupičová)

6. marca 2014

 • zasadnutie Autorizačného výboru

10. marca 2014

 • pracovné stretnutie s podpredsedom Českej komory architektov J. Smutným na Úrade SKA (O. Miháliková)

11. marca 2014

 • pracovné rokovanie na Úrade SKA (I. Pleidel, J. Šujan, B. Kováč, O. Miháliková) k stavebnému zákonu so SKSI (V. Benko, D. Krížová, A. Puškár, O. Tokár)  

12. marca 2014

 • zasadnutie Redakčnej rady
 • rokovanie predstavenstva SKA na Úrade SKA

13. marca 2014

 • konferencia Fórum slovenského stavebníctva (O. Miháliková)
 • účasť v medzinárodnej česko-slovenskej porote 19. ročníka Študentskej súťaže Ytong (I. Pleidel)

18. marca 2014

 • vedecký výbor 10. fórum koľajovej dopravy (I. Pleidel)

19. marca 2014

 • autorizačná skúška
 • medzinárodná konferencia 10. fórum koľajovej dopravy (I. Pleidel)

 

Slovenská komora architektov v médiach

28. januára 2014

 

Úrad SKA

foto: Úrad SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu