InformacieSKA.sk

Výstava LAND-URBIA 2014 s bohatým sprievodným programom

Martina Jakušová25.03.2014UdalostiPridať komentár
Výstava LAND-URBIA 2014 s bohatým sprievodným programom

V dňoch 24. až 27. apríla 2014 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční ďalší ročník výstavy LAND-URBIA s témou Verejné priestranstvá a identita. Výstava na rozlohe približne 1 300 m2je súčasťou komplexu ďalších piatich výstav, ktoré v čase ich konania navštívi približne 40-tisíc návštevníkov. Bude sa venovať predovšetkým prezentácii inovatívnych urbanistických a krajinárskych riešení, vydareným realizáciám a bude mať bohatý program spojený so štvordňovou konferenciou a panelovými diskusiami, na ktoré prisľúbili účasť renomovaní odborníci zo Slovenska i zahraničia. Slovenská komora architektov je partnerom výstavy.

Konferencia sa bude venovať téme verejných priestranstiev a identity. V jednotlivých blokoch sa bude hovoriť o ich význame pre mestá a obce, ale aj o tom, ako verejný priestor môže ovplyvniť identitu lokality a naopak. Samostatná časť konferencie sa bude venovať aktuálnej legislatíve týkajúcej sa územia a územného plánovania, formou panelovej diskusie budú účastníci skúmať vzájomnú previazanosť zákonov a efekty ich zavádzania. Ďalšie časti konferencie sa budú venovať významu verejných priestorov v mestách a obciach, novým trendom v urbanizačnom procese, metodike realizácie efektívneho verejného priestranstva a inšpiratívnym prípadovým štúdiám. Výstupom konferencie budú závery a odporúčania prednášajúcich pre investorov a štátne inštitúcie, ale tiež povzbudenie pre lokálnych lídrov chrániť autentickosť svojich verejných priestorov a ich efektívnou tvorbou podporovať identitu obce, regiónu alebo sídla.

V rámci výstavy LAND-URBIA 2014 bude odprezentovaná Cena za urbanizmus 2013, Cena Emila Belluša 2013 a Cena Dušana Jurkoviča 2013. Zaujímavosťou dokumentujúcou prepojenie architektúry, urbanizmu a výtvarného umenia bude výstava významných slovenských výtvarných umelcov prezentujúca ich tvorbu o krajine. Podstatnú časť budú tvoriť prezentácie inovatívnych riešení v území a vydarené realizácie verejných priestranstiev miest a obcí. Na výstave budú mať svoj priestor tiež štátne inštitúcie, odborné organizácie, univerzity, ale aj projekčné ateliéry, štúdiá či mimovládne organizácie. Atmosféru podujatia budú dotvárať postery, modely, fotografie a filmy, dizajnérske návrhy a tvorba umeleckých škôl.

Hlavným organizátorom výstavy je Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku a Agrokomplex – Výstavníctvo, š.p. Nitra. Záštitu nad výstavou preberá Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hlavnými partnermi výstavy sú Asociácia pre urbanizmus a územné plánovanie v ČR, Polytechnika Krakovska Poľsko, Združenie urbanistov v Maďarsku, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská výtvarná únia. Medzi ďalších partnerov sa radia SAŽP, Inštitút územného rozvoja, SPU v Nitre a SFVU.

V prípade záujmu podieľať sa na výstave je možné prihlášku uverejnenú na záver priloženej pozvánky zaslať do konca marca 2014 na adresu matobaloga@gmail.com.

 

Zdroj: ZUUPS

foto: Martina Jakušová

  1. POZVANKA.pdf Pozvánka (5948 KB)
  2. PROGRAM.rtf Program (1194 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu