InformacieSKA.sk

Výstava diel CE•ZA•AR 2013 v Banskej Bystrici

Roman Turčan25.03.2014UdalostiPridať komentár
Výstava diel CE•ZA•AR 2013 v Banskej Bystrici

V utorok 4. marca 2014 sa v Banskej Bystrici v historickej Radnici konala vernisáž výstavy Cena za architektúru – CE·ZA·AR 2013. Na vernisáži sa zúčastnili primátor Banskej bystrice Mgr. Peter Gogola, zástupcovia vedenia Slovenskej komory architektov Ing. arch. Eva Wernerová, podpredsedkyňa predstavenstva SKA, Ing. arch. Katarína Viskupičová, členka predstavenstva SKA, Ing. Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky úradu komory, kolegovia architekti aj laická verejnosť.

Po príhovoroch hostí a po odovzdaní diplomov autorom oceneného diela Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici od tímu architektov Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková otvoril reinštalovanú výstavu Ing. arch. Roman Turčan, regionálny zástupca Slovenskej komory architektov pre Banskobystrický kraj.

Z jeho príhovoru vyberáme:

Som rád, že ste prijali naše pozvanie stráviť pár chvíľ v spoločnosti dobrej architektúry, jej tvorcov a priaznivcov. Cena za architektúru, v skratke CE·ZA·AR, za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku –  patrí k najprestížnejším oceneniam tvorivej práce architekta u nás.

Výsledky ročníka 2013 boli oficiálne zverejnené počas slávnostného galavečera 10. októbra 2013 v Bratislave. Následne komora prezentuje všetky prihlásené diela formou putovných výstav po celom Slovensku. Tento ročník po Košiciach, Prešove, Žiline a Banskej Bystrici ešte záujemcovia uvidia v Bratislave a v Nitre. Propagáciu kvalitnej architektúry v spoločnosti považujeme za jednu z najdôležitejších úloh komory.

Na spomínanom galavečere v televíznej dokrútke sa na otázku „Ako by ste mimikou, respektíve gestom zhodnotili súčasný stav architektúry na Slovensku?“ starší a skúsenejší architekti možno aj na základe vlastných skúseností tvárili dosť rozpačito, viac-menej neurčito krčili plecom. Naopak, jeden mladý architekt, myslím, že autor z kategórie Rodinné domy, ukázal nadšene oba palce hore. Aj mňa jeho gesto najprv prekvapilo, ale nakoniec som si uvedomil, že s jeho optimizmom, ktorý mladým architektom trochu aj závidíme, vlastne možno súhlasiť...

Ako mnoho ďalších odvetví, aj slovenská architektúra je momentálne v ťažkej situácii. Je to aj vďaka legislatíve, ekonomickej kríze, zaťahovaniu politiky do architektúry a urbanizmu (a naopak) a ďalším okolnostiam – ale priznajme si, že svoj podiel na tom máme aj my, architekti.

Hoci v konečnom dôsledku architektúru prezentuje kvalita stavebných a remeselných prác a, žiaľ, ich úroveň je v posledných rokoch až na malé výnimky viac než problematická, dovolím si tvrdiť, že kreatívne myslenie tvorivých architektov v kríze nie je. A myslím, že práve to symbolizoval spomínaný zdvihnutý palec mladého kolegu...

Keď sa každý z nás, ktorí sme tvorivo činní, obzrie do minulosti, vidí, ako sa jeho tvorba vyvíja. Rovnako keď si retrospektívne pozrieme jednotlivé ročníky súťaže CE·ZA·AR, uznáme, že každý rok sa objavuje mnoho nových myšlienok a podnetných nápadov. A napriek tomu akoby ten optimizmus a tvorivý duch bol stále potláčaný nepriaznivými okolnosťami...

Tu by som možno použil voľne parafrázovanú myšlienku akademického maliara Rudolfa Filu: „Dalo by sa povedať, že skutočné umenie, a teda aj architektúra, nie je v kríze, v kríze sú kritériá jeho posudzovania.“ Pretože stále platí, že dobrá architektúra začína dobrým nápadom.

Ak ale chceme, aby sa postavenie architektúry a architektov v našej spoločnosti zlepšilo, mali by sme spolu s tými, ktorí riadia jej chod, spoločne presadzovať zásadnú myšlienku, že architektúra nie je tovar a v procese verejného obstarávania nemôže byť jej tvorba zaradená do rovnakej kategórie ako služby, ktorých charakteristické parametre a hodnoty sú jednoznačne kvalifikovateľné a dajú sa jednotkovo oceňovať cenou obvyklou na trhu.

Preto sa verejné súťaže tak, ako sa väčšinou praktizujú v našich podmienkach, stávajú likvidátorom kvalitnej architektúry. Zvlášť ak jediným kritériom týchto súťaží je najnižšia cena, bez ohľadu na to, aké hodnotné riešenie autori svojim originálnym návrhom prinášajú.

Dá sa tento stav zmeniť? Obávam sa, že bez úprav legislatívy a spoločného postupu nás všetkých ťažko presadíme zmenu k lepšiemu. Napriek tomu sa o to musíme aj prostredníctvom našej komory stále pokúšať.

Dnes ale máme príležitosť pozrieť si kvalitnú architektúru – ocenené a nominované diela, ale aj všetky ostatné, ktoré boli do súťaže CE·ZA·AR 2013 prihlásené. Ako sa uvádza v záverečnej správe, porota sa pri hodnotení tohto ročníka jednoznačne priklonila k nasmerovaniu ceny do radov širokej verejnosti. Nominované diela nesú v duchu súčasnej doby jasný odkaz na jednoduchosť, funkčnosť, účelnosť a ekonomickosť.

Vieme, že aj v našom regióne je v posedných rokoch investičná činnosť v útlme. Napriek tomu sa môžeme pochváliť výnimočnými dielami – úspešnými realizáciami ocenenými aj cenou CE·ZA·AR práve u nás v Banskej Bystrici. Pred dvomi rokmi to bola novostavba Centrály Phoenix Zeppelin od autorov Branislav Hovorka, Štefan Moravčík a Martin Paulíny. V tomto ročníku máme víťaza v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy – ocenená je Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu od tímu architektov Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková. Práve Krajský súd je príkladom toho, že aj verejná stavba môže byť zrekonštruovaná a zmodernizovaná kvalitne a na úrovni 21. storočia.

Na záver mi ešte dovoľte, aby som nám všetkým poprial slovami Milana Lichého „veľa dobrej architektúry, ktorá má cenu a ktorá keď príde, zvíťazí nie hmotou, ale dušou.“

 

Ing. arch. Danica Turčanová, Ing. arch Roman Turčan

foto: Mária Kálmanová

video: SLOS Banská Bystrica

  1. cezaarBB_SLOS.mp4 Video (1932 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu