InformacieSKA.sk

Medzinárodná architektonická súťaž Nová Kežmarská chata

Redakcia25.03.2014SúťažePridať komentár
Medzinárodná architektonická súťaž Nová Kežmarská chata

Občianske združenie Kežmarská chata vyhlásilo koncom februára 2014 medzinárodnú architektonickú súťaž Nová  Kežmarská chata. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Predmetom súťaže je architektonický návrh novostavby vysokohorskej chaty na mieste bývalej Kežmarskej chaty v doline Biela voda pri Veľkom bielom plese na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier.

Chata, ktorej história siaha do začiatku 20. rokov minulého storočia, vyhorela v roku 1974. Zámerom vyhlasovateľa súťaže je znovu vybudovať a prevádzkovať vysokohorskú chatu s jedným podzemným a dvomi alebo tromi nadzemnými podlažiami, s celoročnou prevádzkou, poskytujúcou oddych a občerstvenie, ako aj možnosť ubytovania a stravovania pre turistov a športových návštevníkov lokality. Chata bude financovaná z mimovládnych zdrojov a darov. Nová Kežmarská chata má byť energeticky pasívnou a ekologickou, ekologicky sebestačnou budovou s celoročnou prevádzkou a súčasne modernou architektúrou s nezameniteľným výrazom. Predpokladaný limit nákladov na výstavbu je 1,5 mil. eur.

Medzinárodná porota bude hodnotiť predovšetkým kvalitu architektonického návrhu, osadenie objektu do prostredia, riešenie funkcie a prevádzky, uplatnenie ekologického prístupu a energetickú úspornosť riešenia, realizovateľnosť a ekonomickú efektívnosť navrhovaného riešenia s ohľadom na dlhodobé prevádzkové náklady a životnosť stavebných konštrukcií a technických zariadení.

Riadni členovia poroty

  • Doc. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty, architekt, Praha, ČR
  • Ing. arch. Ľubomír Závodný, architekt, hosť. prof. FA STU, Bratislava, SR
  • Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, architekt, publicista, Nová Lesná, SR
  • Ing. arch. Miloslav Neumann, architekt, horolezec, publicista, Kežmarok, SR
Dalibor Kišš, podpredseda o.z. Kežmarská chata, Ružomberok, SR
  • Ing. Jozef Holjenčík, PhD. predseda ÚRSO, súdny znalec v oblasti energetika, Martin, SR
  • Ing. Ján Žemlička, expert na ekologické, sebestačné a solárne budovy FA ČVUT, Praha, ČRNáhradníci poroty:

  • Ing. Arch. Pavol Paňák, architekt, Bratislava, SR
  • Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD, architekt, Bratislava, SR

 

Súťažné návrhy sa odovzdávajú do 2. júna 2014. Podrobné informácie získate na www.kezmarskachata.sk alebo na stránke SKA.

 

redakcia

obrazové prílohy: Občianske združenie Kežmarská chata

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu