InformacieSKA.sk

Konferencia Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky: navrhnúť mesto v meste

Alena Kubová-Gauché25.03.2014UdalostiPridať komentár
Konferencia Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky: navrhnúť mesto v meste

Francúzsky inštitút a Hlavné mesto SR Bratislava organizujú 29. máj a2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave vedeckú konferenciu s názvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky: navrhnúť mesto v meste.

„Keď zmizol aj posledný nositeľ rozdielnosti, samotné meštianstvo, prestalo jestvovať aj mesto: Ostalo veľké sídlisko, slušne vybavené plynom, rozvodmi tepla, vody a elektriny, telefónom, ba dokonca aj káblovou televíziou a inými atribútmi – „hardvérom“ mesta –, ale bez softvéru skutočnej mestskej kultúry.

Je to už viac rokov, čo slovenský historik Ľubomír Lipták, takto výstižne zhrnul rozdiel medzi mestom a sídliskom v článku nazvanom Malé mesto a veľký svet. To stačí, aby si čitateľ uvedomil zložitosť situácie . Zostáva však otázka: Je vôbec možné vyrovnať rozdiel medzi mestom a sídliskom? A za akých podmienok ? Čo znamená skutočná mestská kultúra, o ktorej sa dnes  veľa hovorí? Čo má spoločné atraktívnosť historického mesta s novou, teda mestskou identitou sídliska? Je treba vychádzať z hierarchického usporiadania verejných priestorov a z blokojej zástavby podľa historického modelu mesta, alebo radšej ísť inou, novou  cestou?

Rozdiel medzi mestom a sídliskom je jeden z hlavných problémov, na ktorý poukázala medzinárodná  súťaž Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Už aj preto sú výsledky súťaže výzvou k verejnej diskusii.

Niet síce pochýb, že nad technickým  problémom prepojenia s centrom by mala prevážiť premena sídliska nad mestom, ale treba upresniť, o čo vlastne ide, ak je v hre koncepcia centrálnej rozvojovej osi  sídliska? Aké nároky na premenu obytného a prírodného prostredia je možné  spájať s návrhom na novú trať električky? Akú úlohu tu hrajú nezastavané priestory?

Práve bytová zástavba bez uzavretých  dvorov otvára nove možnosti, ako vytvoriť  mesto v zeleni. Do akej miery princíp by mal mesta v zeleni určovať hustotu zástavby, a tým aj problém mestskej mierky? Netreba tiež zabudnúť na dôležitu otázku, ktorá sa nedá oddeliť od koncepcie projektu: Nakoľko je možné brať do úvahy požiadavky verejnosti?

Témou prednášok francúzských a slovenských účastníkov sú stratégie a metódy mestského projektu. Osobitným zámerom medzinárodnej konfrontácie je priblížiť ten istý problém z viacerých uhlov pohľadu a upozorniť na rozdiel v prístupoch. Tentoraz z pohľadu, architekta, urbanistu, výskumného pracovníka, a tiež politika s tým, že nadväznosť na skúsenosti so zavedením tratí električky do mestského systému určuje výber konkrétných príkladov francúzských miest.

Autorkou koncepcie konferencie je architektka a historička pôsobiaca na Vysokej škole architektúry v Lyone Alena Kubová-Gauché.

 

Alena Kubová-Gauché

vizualizácia: © Eurosense, 2013

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu