InformacieSKA.sk

Konferencia Európskej komisie v Bruseli o odborných kvalifikáciách

Oľga Miháliková25.03.2014UdalostiPridať komentár
Konferencia Európskej komisie v Bruseli o odborných kvalifikáciách

Európska komisia (EK) zorganizovala 12. februára 2014 konferenciu, na ktorej boli prezentované a prediskutované zmeny, ktoré zavádza modernizovaná smernica o odborných kvalifikáciách. Táto konferencia bola prvým podujatím na najvyššej úrovni, ktoré nasledovalo po nadobudnutí účinnosti modernizovanej smernice zo 17. januára 2014.

Hlavné oblasti, ktoré nová smernica upravuje a ktoré boli na stretnutí prezentované, sú:

  • európsky profesijný preukaz,
  • spoločné platformy,
  • uznávanie vzdelania,
  • čiastkový prístup k povolaniu a
  • nasledujúce kroky − implementácia smernice

Podujatie otvoril Pierre Delsaux, zástupca riaditeľa DG MARKT. Ako uviedol, až 25 % európskych občanov deklaruje pripravenosť ísť pracovať do inej krajiny; zo štatistík však vyplýva, že číslo skutočne mobilných profesionálov je oveľa nižšie. Medzi hlavnými prekážkami sa uvádzajú ťažkosti pri uznávaní odborných kvalifikácií. Práve preto sa EK rozhodla, že smernica o uznávaní odborných kvalifikácií je kľúčovým nástrojom pozitívnej zmeny celkovej situácie.

Od novej legislatívy sa predpokladá zlepšenie najmä v týchto oblastiach: lepší prístup k informáciám, zjednodušené elektronické postupy, zmeny v oblasti minimálnych požadovaných štandardov, zjednodušený prístup na trh pri poskytovaní služieb v hostiteľskej krajine, zavedenie konceptu čiastkového prístupu k povolaniu, uznávanie odbornej praxe nadobudnutej v inej krajine, podpora celoživotného vzdelávania profesionálov a lepšia ochrana spotrebiteľov. V úvodnej časti bol medzi rečníkmi aj Malcolm Harbour, predseda výboru IMCO v Európskom parlamente (EP), a Panagiotis Beniadis z gréckeho predsedníctva.

Po úvodnej časti nasledovali panelové diskusie. Prvá sa venovala profesijnému preukazu a kľúčovou rečníčkou tu bola Bernadette Vegnaud, spravodajkyňa EP pre smernicu, s ktorou o jednotlivých ustanoveniach rokovali aj predstavitelia architektonických inštitúcií. Druhá panelová diskusia sa venovala zdravotníckym profesiám a tretia bola k uznávaniu odbornej praxe a významu rôznorodosti vzdelávacích systémov. V tejto diskusii vystúpil medzi inými aj poslanec EP Andreas Schwab z výboru IMCO, ktorý zdôraznil dobrú informovanosť o vzdelaní, aby si mladí ľudia už v čase rozhodovania mohli vybrať do budúcnosti možnosť s najlepšou perspektívou.

V štvrtej panelovej diskusii patril medzi najzaujímavejšie príspevky vstup poslankyne EP Constance Le Grip, ktorá je tieňovou spravodajkyňou výboru IMCO a ktorá sa venovala najmä spoločným platformám. Vyslovila presvedčenie, že práve optimálnym nastavením spoločných platform umožňuje nová smernica lepší prístup ďalších profesií k automatickému uznaniu, ktoré povedú k rýchlejším a ľahším procesom uznávania. Táto možnosť by v prípade záujmu bola aktuálna pre krajinných architektov.

Záverečnú reč konferencie predniesol komisár Michel Barnier, ktorý má v gescii vnútorný trh. Zdôraznil význam mobility európskych občanov najmä v časoch krízy a súčasne vysvetlil, že cieľom hodnotenia regulácie, ktoré v súčasnosti EK vedie v jednotlivých členských štátoch, nie je deregulácia, ale snaha nájsť najlepšiu rovnováhu medzi mobilitou a bezpečnosťou.

O. Miháliková využila prítomnosť v Bruseli aj na neformálne stretnutia s predstaviteľmi EK vo veci aktuálnych krokov v oblasti implementácie uvedenej smernice a pracovnú večeru s M. O´Flanaghan za účelom prípravy podkladov a programu zasadnutia ENACA, ktorej predsedá O. Miháliková, a pracovnej skupiny ACE, ktorej predsedá M. O´Flanaghan. Tieto rokovania sa budú konať 27. a 28. marca 2014 v Budapešti. Obe inštitúcie sa budú sústreďovať na praktické kroky nevyhnutné pre správnu transpozíciu smernice, ktorej príprava sa už vo väčšine členských štátov začala.

 

Ing. Oľga Miháliková

foto: autorka

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu