InformacieSKA.sk

Česká a Slovenská komora architektov utužia spoluprácu pravidelnými stretnutiami

Oľga Miháliková25.03.2014UdalostiPridať komentár
Česká a Slovenská komora architektov utužia spoluprácu pravidelnými stretnutiami

Zástupcovia Úradu Slovenskej komory architektov (SKA) prijali pozvanie JUDr. Těšitelovej, riaditeľky Úradu Českej komory architektov (ČKA) na pracovné stretnutie. Rokovania s Úradom ČKA v Prahe sa za Úrad SKA zúčastnili Ing. Oľga Miháliková a Mgr. Michaela Marošová. Toto stretnutie sa tematicky venovalo dvom základným problematikám: novému systému notifikácií architektonického vzdelania a v druhom kroku užšej spolupráci komôr aj na úrovni úradov, najmä výmena informácií v oblasti služieb pre architektov − bulletin ČKA, právne poradenstvo členom, tvorba a publikovanie rozpočtu komory a pod.).

Rokovanie o novom systéme notifikácií architektonického vzdelania sa konalo za prítomnosti českej národnej koordinátorky z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a prof. Ladislava Lábusa. O. Miháliková informovala českú stranu o aktuálnom stanovisku k ponuke Európskej komisie, aby expertnú poradnú skupinu, ktorá sa na úrovni EÚ vyjadruje k notifikáciám architektonického vzdelania, nahradila práve ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities), ktorej O. Miháliková predsedá. Vzhľadom na to, že manažovanie tohto systému a jeho transparentné fungovanie by si vyžadovali značné finančné aj personálne zdroje, obe strany sa dohodli, že budú aj naďalej presadzovať zachovanie súčasného systému. Jeho výhodou je možnosť všetkých členských štátov preskúmať a vyjadriť sa k notifikovaným študijným programom, čím sa posilňuje vzájomná dôvera členských štátov v neskoršom procese uznania odbornej kvalifikácie. Na druhej strane je možné akceptovať výhrady Európskej komisie a absolventov vysokých škôl, že súčasný systém v aktuálnej podobe je do istej miery nepružný, je tu však predpoklad, že zlepšenie v tejto oblasti prinesie podávanie notifikácií elektronickou cestou – prostredníctvom tzv. systému IMI. ENACA sa bude aj naďalej sústreďovať vo vzťahu k smernici na transpozičnú a implementačnú úroveň.

V druhej časti rokovania sa obe strany zhodli, že vzhľadom na podobnosť východiskových situácií a riešených problémov oboch krajín je vhodné, aby sa zástupcovia úradov oboch komôr stretávali aspoň dvakrát ročne, spravidla raz v Bratislave a raz v Prahe.

 

Ing. Oľga Miháliková

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu