InformacieSKA.sk

Architekti, staňte sa autormi Informácií SKA

Martina Jakušová25.03.2014ÚvodníkPridať komentár
Architekti, staňte sa autormi Informácií SKA

Vážení čitatelia, milí architekti,

nachádzate pri svojej práci právne "zákruty", ktoré vám vytvárajú pri výkone povolania prekážky? Zúčastnili ste sa súťaže, ktorej podmienky či výsledky vás rozčarovali? Stretávate sa pri svojej práci s podliezaním ceny, ktorá vás pri získavaní zákazky vyradí z hry? Tlačí vás investor do riešenia, ktoré sú v rozpore s vašim profesijným presvedčením? Napíšte nám o tom, Informácie SKA, ktoré práve čítate, o týchto problémoch chcú hovoriť a hľadať riešenia.

Nová elektronická podoba Informácií SKA postupne nadobúda svoju tvár a postupne sa profilujú aj jej stabilné rubriky a súčasti. Žiaden časopis či elektronické médium nemôže dobre fungovať bez spätnej väzby so svojim čitateľom a aktívneho zapojenia do prípravy jednotlivých čísiel. Preto sa potešíme všetkým Vašim článkom, podnetom, komentárom či návrhom na spracovanie redakčného materiálu.

Po úvodníku a uznesení predstavenstva SKA sa nám postupne plní rubrika Udalosti, v ktorej informujeme o pripravovaných konferenciách, výstavách a diskusiách či prinášame reportáže z tých už zrealizovaných. Ďalšou stabilnou rubrikou sú Súťaže, kde dostávate informácie o vypísaných súťažiach (hlavne o tých, ktorých súťažné podmienky overila SKA), ale aj o ich výsledkoch a hodnotení súťažných návrhov. Aktivity komory vám priblíži pravidelná rubrika Z kalendára SKA. V najbližších číslach informácií nájdete aj Právne okienko, v ktorom bude právnička JUDr. Oľga Kopšová odpovedať na právne otázky výkonu povolania architekta, ktoré vás zaujímajú. Ako najinšpiratívnejšia rubrika sa podľa našich očakávaní pravdepodobne vyprofiluje časť venovaná práve vašim komentárom, názorom, problémom, s ktorými sa pri svojej práci architekta stretávate − rubrika Môj názor.

Okrem týchto pravidelných rubrík sa budú tri z tohtoročných čísiel venovať aj konkrétnej téme:

leto 2014:                   SÚŤAŽE

jeseň 2014                  ZÁKON A PRAX

zima 2014                   VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Tieto prvé témy sme zámerne vyberali tak, aby nám všetkým pri uvažovaní o nich jemne stúpol tlak. Vieme, že nie všetko je v týchto oblastiach ideálne. Dajte nám o tom vedieť na martinajakusova@gmail.com a staňte sa spolutvorcom Informácií SKA. Veríme, že sa aj vďaka vám stanú platformou na odbornú diskusiu i prostriedkom na prinášanie riešení problémov v architektonickej praxi.

 

Ing. arch. Martina Jakušová

redakcia Informácií SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu