InformacieSKA.sk

Žilina – Centrum Rudiny 2.cena, súťažný návrh „H“

Redakcia10.02.2014SúťažePridať komentár
Žilina – Centrum Rudiny 2.cena, súťažný návrh „H“

autorský kolektív:    APROX s.r.o., Arménska 1A, 821 06 Bratislava

v zložení:                Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Tomášikova 50E. 831 04 Bratislava

Ing. arch. Vladimír Hrdý, Furdekova 5, 851 00 Bratislava
Ing. Peter Dolinajec, Rezedová 1488/10, 821 01 Bratislava
Ing. Marián Kriššák, Kuzmányho 21, 060 01 Kežmarok
Ing. Branislav Groch, Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok
Ing. arch. A. Káčerová, Rajecká 38, 821 07 Bratislava
Ing. Romana Hronská, Teplická4, 921 01 Piešťany
Ján Vykroč, Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

Z hodnotenia poroty:

Návrh je presvedčivý jasným funkčným členením priestorov centra situovaním hlavných obchodných priestorov v kontaktnej polohe s objektom TESCO a vzájomným prepojením oboch areálov formou parkovísk a pasáží.

Primeranosť a vyváženosť funkčných plôch zelene, spevnených plôch a navrhovaných objektov čiastočne koliduje hmotovou koncepciou a kompaktnosťou zástavby - výškovými parametrami obytných objektov. Návrh nedostatočne prezentoval filozofiu funkčnosti a priestorového usporiadania samotného námestia vzhľadom na veľkosť plochy námestia.

Prínosom návrhu je aj veľkorysé riešenie verejného parku a jeho prepojenie s námestím.

Prílohy: Grafická časť A.Graficka_cast.zip (258MB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu