InformacieSKA.sk

Úvodník

Imrich Pleidel17.02.2014ÚvodníkPridať komentár
Imrich Pleidel

Milé kolegyne a kolegovia,

Dostáva sa Vám, už nie do rúk, ale na displeje počítačov, tabletov, či smartfónov, 1. číslo Informácií Slovenskej komory architektov v elektronickej podobe, zatiaľ v testovacej verzii. Tento krok sme Vám avizovali už koncom minulého roku. Dospeli sme k nemu v predstavenstve a redakčnej rade SKA po zrelej úvahe na základe signalizovania čoraz komplikovanejšieho zabezpečenia vydávania tlačených Informácií zo strany vydavateľstva ARCHINFO nášho kolegu Štefana Moravčíka. Obdobne, ako už v úvodníku posledného tlačeného čísla napísala predsedníčka redakčnej rady, Marta Kropiláková, musím i ja osobne Števovi Moravčíkovi a tímu jeho vydavateľstva vyjadriť hlboké uznanie za 13 rokov úspešnej spolupráce pri vydávaní našich Informácií. Rád by som tiež pripomenul, že náš komorový časopis sa dostával ku každému členovi bez toho, aby SKA musela vynakladať osobitné prostriedky na jeho výrobu a distribúciu, keďže tieto náklady znášalo, resp. pokrývalo vydavateľstvo z príspevkov sponzorov a reklamných partnerov.

Spoluprácu s vydavateľstvom ARCHINFO, ako dlhoročným partnerom, si veľmi vážime a budeme v nej naďalej pokračovať v čiastočne obmenenej forme. Informácie SKA teda budú vychádzať v elektronickej interaktívnej podobe, budete ich mať k dispozícii kdekoľvek, kde budete mať pripojenie na internet, prípadne ako uložený súbor. Frekvencia vydávania by v princípe mala nadväzovať na rokovania predstavenstva SKA tak, aby ste mali vždy aktuálne informácie, t.j.  celkovo približne 10-krát ročne. Nespornou výhodou elektronickej podoby a distribúcie direkt mailovou komunikáciou je okrem včasných informácií z vnútorného života komory, súťažiach, aktivitách a stanoviskách SKA k dôležitým otázkam týkajúcich sa profesie architekta a pod. aj určitá flexibilita obsahu, ktorá sa bude môcť prispôsobovať aktuálnym okolnostiam a požiadavkám. Predpokladáme, že postupne budeme môcť znížiť počet a frekvenciu zasielania Aktualít – Newslettra SKA, ktorých ste napr. len minulý rok dostali do Vašich mailových schránok celkovo 26, lebo určite aspoň časť aktuálnych správ sa presunie do e-Informácií. V dôležitých alebo naliehavých prípadoch budeme však osvedčený formát Aktualít naďalej využívať. Na základe dohody s vydavateľstvom ARCHINFO budú Ročenka a Dokumenty SKA naďalej vychádzať v tlačenej podobe, Ročenka však každoročne a Dokumenty tak, ako doposiaľ nepravidelne, aby pokrývali čo najaktuálnejší stav legislatívy a vnútro komorových predpisov v jednotlivých oblastiach (stavebný a autorizačný a súvisiace predpisy, autorský zákon, verejné obstarávanie a pod.)

Kolegyne a kolegovia, jedným z hlavných cieľov nového predstavenstva po ostatnom valnom zhromaždení bolo zvýšenie úrovne informovanosti a vzájomnej komunikácie medzi orgánmi SKA - predstavenstvom, autorizačným výborom, disciplinárnou komisiou a ostatnými výbormi a úradom SKA a členskou základňou. Dúfam, že tento náš nový krok k postupnému napĺňaniu tohto cieľa významne prispeje. Dovolím si Vás v tejto súvislosti osloviť a požiadať o aktívnu participáciu na tvorbe Informácií formou príspevkov, tipov a aktuálnych informácií o pripravovaných akciách s významom pre našich členov, architektonických, urbanistických, či krajinárskych súťažiach i názorov na rôzne problémy týkajúce sa našej profesie. S Vašimi príspevkami, námetmi a pod. sa môžete obrátiť na adresu informacie@komarch.sk .

Želám Vám, aby nové Informácie SKA boli pre Vás skutočným zdrojom aktuálnych informácií i platformou odborných názorov a skúseností z oblasti výkonu profesie architekta a krajinného architekta.                                                                                               

Imrich Pleidel

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu